Simple WS with Energy Forms & Changes pHet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Simple WS with Energy Forms & Changes pHet
Beskrivelse Basic worksheet to guide students through the Energy forms pHet and some of the transfers that occur. Students can use this with very little teacher intervention. It was designed for a distance learning scenario.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, transfers
Simuleringer Energiformer og overganger (HTML5), Energiformer og overganger


Forfattere Casie Bullock
Skole / Organisasjon Colegio Nueva Granada
Lastet opp 25.03.20
Oppdatert 25.03.20