Concentration PhET Simulation Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Concentration PhET Simulation Lab
Beskrivelse This lab asks students to experiment with solutes, solvents, and saturation levels.
Emne Annet, Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord concentration, saturation, solubility
Simuleringer Concentration (HTML5)


Forfattere Malorie Patterson
Skole / Organisasjon Northwoods Park Middle
Lastet opp 05.01.20
Oppdatert 05.01.20