Hooke's Law and Spring Constant with Energy: Regular Level


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law and Spring Constant with Energy: Regular Level
Beskrivelse An updated version of the Hooke's Law measurement activity that ties in qualitative observations as well as energy observations. This is for a regular level physics class as an introductory activity so some scaffolding and focusing more on the main concepts than the details. Honors level requires graphing and all conversions.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's law, elastic energy, k, spring constant
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5)


Forfattere Steve Banasiak
Skole / Organisasjon Homewood-Flossmoor HighSchool
Lastet opp 26.11.19
Oppdatert 26.11.19