Quadratic Functions for Projectile Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Quadratic Functions for Projectile Motion
Beskrivelse In this two-day lesson, students explore the Projectile Motion PhET simulation and apply their prior knowledge of functions and quadratics to projectiles.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord maxima, minima, projectile motion, quadratic equations, quadratic functions, vertex form
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Sarah Hampton and Sally Gillett
Skole / Organisasjon Sullins Academy
Lastet opp 06.06.18
Oppdatert 06.06.18