Densità


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Densità
Beskrivelse It is a version 2 of the activity proposed earlier and a file with answers.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk Italian
Nøkkelord densità, galleggiamento, massa, volume
Simuleringer Density


Forfattere Natasha S
Skole / Organisasjon Technical School
Lastet opp 24.11.17
Oppdatert 24.11.17