Solenoids


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Solenoids
Beskrivelse This activity allows students to explore the function and properties of solenoids through a directed process and requires them to conclude upon their findings.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord solenoids; coils; loops; electromagnetism; electricity;
Simuleringer Magnets and Electromagnets


Forfattere Simon Lees
E-post for kontakt slees@sthildas.qld.edu.au
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 24.04.17
Oppdatert 24.04.17