Molecule Shapes BASICS


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Shapes BASICS
Beskrivelse An activity in which students learn just five simple molecule shapes: linear, trigonal planar, tetrahedral, pyamidal, and bent. http://kaffee.50webs.com/Science/activities/Chem/Activity.PhET.Molecule.Shapes.Basics.Inquiry.htm
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord 3-D, VSEPR, bent, lewis, linear, molecule, planar, pyramidal, shape, tetrahedral, trigonal
Simuleringer Molekylform (HTML5), Molecule Shapes


Forfattere Aaron Keller
Skole / Organisasjon Scarborough High School
Lastet opp 11.01.16
Oppdatert 11.01.16