Energy Skate Park


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Galileo, Kinetic Energy, Potential Energy
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Adam Wolfe
Skole / Organisasjon TGHS
Lastet opp 05.03.15
Oppdatert 05.03.15