Molecule Polarity - Guided Inquiry Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Polarity - Guided Inquiry Activity
Beskrivelse This guided-inquiry activity has the following learning goals: Students will be able to, (1) Explain the relationship between bond dipoles and molecule dipole; and (2) Accurately predict and explain the bond dipoles and molecule dipoles of simple, real molecules
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bond polarity, dipole, electronegativity, molecule polarity, molecule shape, polarity
Simuleringer Molekylpolaritet


Forfattere Timothy Herzog, Emily Moore
E-post for kontakt phethelp@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 05.11.14
Oppdatert 23.06.15