Molecule Polarity - Guided Inquiry Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Polarity - Guided Inquiry Activity
Beskrivelse This guided-inquiry activity has the following learning goals: Students will be able to, (1) Explain the relationship between bond dipoles and molecule dipole; and (2) Accurately predict and explain the bond dipoles and molecule dipoles of simple, real molecules
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bond polarity, dipole, electronegativity, molecule polarity, molecule shape, polarity
Simuleringer Molekylpolaritet


Forfattere Timothy Herzog, Emily Moore
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 05.11.14
Oppdatert 23.06.15