Mass Spring Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Mass Spring Activity
Beskrivelse Students use static situations and Hooke's Law to determine spring constants, unknown masses and unknown gravitational field strength.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's Law
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Dan Burns
Skole / Organisasjon Los Gatos High School
Lastet opp 29.07.14
Oppdatert 29.07.14