Exploring Converging Lenses A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Exploring Converging Lenses
Beskrivelse In this lab, students investigate the properties of converging lenses. They verify the lens equation through a student created investigation.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord converging lenses, lens equation
Simuleringer Geometric Optics


Forfattere Elyse Zimmer
E-post for kontakt elyse.zimmer@gmail.com
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14