Exploring Converging Lenses A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Converging Lenses
Beskrivelse In this lab, students investigate the properties of converging lenses. They verify the lens equation through a student created investigation.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord converging lenses, lens equation
Simuleringer Geometric Optics (HTML5), Geometric Optics


Forfattere Elyse Zimmer
E-post for kontakt elyse.zimmer@gmail.com
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 06.04.22