Intro to Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Intro to Series and Parallel Circuits
Beskrivelse This lesson introduces students to series and parallel circuits. They compare brightness of bulbs in series and parallel arrangements. The exit check-in is not content based but to be used to inform the next day's instruction.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord light bulb, parallel, resistance, series
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 30.10.17