States of Matter


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter
Beskrivelse In this activity you will investigate the states of matter and the changes that occur to particles. In order to change states of matter you will heat and cool particles.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord physical science, states of matter
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere Joyce Kechner
Skole / Organisasjon CUNY Hunter
Lastet opp 11.03.14
Oppdatert 11.03.14