Force and Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Force and Motion
Beskrivelse
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord dynamics, force, friction, mass, motion, normal force, weight
Simuleringer Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Friction


Forfattere Caroline Kenneally
Skole / Organisasjon Notre Dame Academy Hingham
Lastet opp 05.09.12
Oppdatert 05.09.12