Momentum and Center of Mass


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Momentum and Center of Mass
Beskrivelse The PheT simulation part is the second half of this activity.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Elastic, Inelastic, Kinetic Energy, Momentum, Perfectly Inelastic, center of mass
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11