Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect
Beskrivelse For 9th grade Conceptual Physics. Activity involves lots of graphing
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord PE Effect
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Pauline Seales
Skole / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lastet opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10