The Photoelectric Effect and Work Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Photoelectric Effect and Work Functions
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord quantum, work function
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Robert Pirrie
Skole / Organisasjon E. O. Smith High School
Lastet opp 14.01.10
Oppdatert 14.01.10