Kinetic Molecular theory review A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Kinetic Molecular theory review
Beskrivelse I used this as part of a review. We used these sims in an inquiry based activity called Understanding KMT previously or will use it later in the year. The main objective is to get students thinking about the particle nature of matter
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas, liquid, particle, phet, solid
Simuleringer Friksjon (HTML5), Friction, Gassegenskaper, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 11.02.09
Oppdatert 20.12.16