Moving Man, elementary A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man, elementary
Beskrivelse Students will be able to describe movement by looking at a motion graph.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Motion, graphing
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Sarah Borenstein
Skole / Organisasjon Campus Middle School
Lastet opp 16.07.08
Oppdatert 23.07.08