Exploring Gravitation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Gravitation
Beskrivelse Students explore the effects of the force of gravitational attraction on the bodies in a simple solar system. This is a qualitative introduction to Newton's Law of Universal Gravitation and Kepler's Laws of Planetary Orbits.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Other Physics
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere David Simmons
Skole / Organisasjon St. John s Jesuit HS
Lastet opp 12.02.07
Oppdatert 18.09.07