Transformações gasosas


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Transformações gasosas
वर्णन Atividade desenvolvida em sala de aula envolvendo a equação geral dos gases
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द gases, lei geral dos gases, transformações
सादश्य वायूचे गुणधर्म


लेखक Ivandson Bandeira
शाळा/संस्था IFCE
दाखल दिनांक 10/24/17
आद्यवत 10/24/17