Bending Light Worksheet


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Bending Light Worksheet
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Bending Light, Snell's Law, refraction
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक Kristy Bibbey
शाळा/संस्था Poudre High School
दाखल दिनांक 4/6/14
आद्यवत 4/6/14