Bending Light Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light Worksheet
Omtale
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Bending Light, Snell's Law, refraction
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Kristy Bibbey
Skule / Organisasjon Poudre High School
Lasta opp 06.04.14
Oppdatert 06.04.14