Bending Light Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light Worksheet
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Bending Light, Snell's Law, refraction
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Kristy Bibbey
Skole / Organisasjon Poudre High School
Lastet opp 06.04.14
Oppdatert 06.04.14