Fluid Experiments


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Fluid Experiments
वर्णन A 4-question open-response style laboratory.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Bernoulli, Flow, Fluid, Foley, Gravity, Laminar, Pascal, Physics
सादश्य द्रव - दाब आणि प्रवाह


लेखक Patrick Foley
शाळा/संस्था Little Rock Central High School
दाखल दिनांक 4/18/13
आद्यवत 4/18/13