Fluid Experiments


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Fluid Experiments
Beskrivelse A 4-question open-response style laboratory.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bernoulli, Flow, Fluid, Foley, Gravity, Laminar, Pascal, Physics
Simuleringer Fluidtrykk og gjennomstrømming


Forfattere Patrick Foley
E-post for kontakt patrick.foley@lrsd.org
Skole / Organisasjon Little Rock Central High School
Lastet opp 18.04.13
Oppdatert 18.04.13