Fluid Experiments


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Fluid Experiments
Beskrivelse A 4-question open-response style laboratory.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bernoulli, Flow, Fluid, Foley, Gravity, Laminar, Pascal, Physics
Simuleringer Fluidtrykk og gjennomstrømming


Forfattere Patrick Foley
Skole / Organisasjon Little Rock Central High School
Lastet opp 18.04.13
Oppdatert 18.04.13