Fluid Experiments


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Fluid Experiments
Omtale A 4-question open-response style laboratory.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Bernoulli, Flow, Fluid, Foley, Gravity, Laminar, Pascal, Physics
Simuleringar Fluidtrykk og gjennomstrøyming


Forfattarar Patrick Foley
E-post for kontakt patrick.foley@lrsd.org
Skule / Organisasjon Little Rock Central High School
Lasta opp 18.04.13
Oppdatert 18.04.13