Fluid Experiments


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Fluid Experiments
Omtale A 4-question open-response style laboratory.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Bernoulli, Flow, Fluid, Foley, Gravity, Laminar, Pascal, Physics
Simuleringar Fluidtrykk og gjennomstrøyming


Forfattarar Patrick Foley
Skule / Organisasjon Little Rock Central High School
Lasta opp 18.04.13
Oppdatert 18.04.13