resistance in parallel circuit


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक resistance in parallel circuit
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द circuit, parallel, resistance
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Leslie Trexler
शाळा/संस्था Bollman Center
दाखल दिनांक 5/13/08
आद्यवत 5/13/08