resistance in parallel circuit


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel resistance in parallel circuit
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, parallel, resistance
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Leslie Trexler
Skole / Organisasjon Bollman Center
Lastet opp 13.05.08
Oppdatert 13.05.08