resistance in parallel circuit


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề resistance in parallel circuit
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit, parallel, resistance
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Leslie Trexler
Trường / Tổ chức Bollman Center
Ngày đăng ký 13/05/2008
Ngày cập nhật 13/05/2008