Физик

Screenshot of the simulation 1 Шулууны дагуух Хүч
1 Шулууны дагуух Хүч
Screenshot of the simulation 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн
2 Хэмжээст Хөдөлгөөн
Screenshot of the simulation Electric Field Hockey
Electric Field Hockey
Screenshot of the simulation Molecular Motors
Molecular Motors
Screenshot of the simulation Optical Tweezers and Applications
Optical Tweezers and Applications
Screenshot of the simulation Математик дүүжингийн лаборатори
Математик дүүжингийн лаборатори
Screenshot of the simulation Plinko магадлалын түгэлт
Plinko магадлалын түгэлт
Screenshot of the simulation Quantum Bound States
Quantum Bound States
Screenshot of the simulation Ramp: Forces and Motion
Ramp: Forces and Motion
Screenshot of the simulation Stretching DNA
Stretching DNA
Screenshot of the simulation Альфа Задрал
Альфа Задрал
Screenshot of the simulation Архимедийн хүч
Архимедийн хүч
Screenshot of the simulation Атом Угсрах
Атом Угсрах
Screenshot of the simulation Атомын харилцан үйлчлэл
Атомын харилцан үйлчлэл
Screenshot of the simulation Бетта Задрал
Бетта Задрал
Screenshot of the simulation Бтарей ба эсэргүүцэл
Бтарей ба эсэргүүцэл
new-ribbon Screenshot of the simulation Векторын Нийлбэр
Векторын Нийлбэр
Screenshot of the simulation Геометр оптик
Геометр оптик
Screenshot of the simulation Гравитацийн хүчний лаборатори
Гравитацийн хүчний лаборатори
new-ribbon Screenshot of the simulation Гравитацын Хүч Лаб: Үндсэн
Гравитацын Хүч Лаб: Үндсэн
Screenshot of the simulation Графикийн тооцоолол
Графикийн тооцоолол
Screenshot of the simulation Гукийн хууль
Гукийн хууль
Screenshot of the simulation Гулгагчийн Энергийн Парк
Гулгагчийн Энергийн Парк
Screenshot of the simulation Дугуйт тэшүүрийн талбай
Дугуйт тэшүүрийн талбай
Screenshot of the simulation Гэрлийн хугарал
Гэрлийн хугарал
Screenshot of the simulation Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл
Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл
Screenshot of the simulation Дамжуулалт
Дамжуулалт
Screenshot of the simulation Даралтын Үйлчлэл
Даралтын Үйлчлэл
Screenshot of the simulation Динамикийн үндэс
Динамикийн үндэс
new-ribbon Screenshot of the simulation Долгион Танилц
Долгион Танилц
Screenshot of the simulation Долгионы бүтэц
Долгионы бүтэц
Screenshot of the simulation Долгионы Интерференц
Долгионы Интерференц
Screenshot of the simulation Дуу
Дуу
Screenshot of the simulation Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц
Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц
Screenshot of the simulation Жон Травольт
Жон Травольт
Screenshot of the simulation Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Screenshot of the simulation Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб
Screenshot of the simulation Квант Долгионы Интерференц
Квант Долгионы Интерференц
Screenshot of the simulation Квант Оптикийн хяналт
Квант Оптикийн хяналт
Screenshot of the simulation Квант тунель ба Долгионы багцууд
Квант тунель ба Долгионы багцууд
Screenshot of the simulation Конденсатортай лаборатори: Үндэс
Конденсатортай лаборатори: Үндэс
Screenshot of the simulation Конденсаторын Лаборатори
Конденсаторын Лаборатори
Screenshot of the simulation Кулоны Хууль
Кулоны Хууль
Screenshot of the simulation Лазерууд
Лазерууд
Screenshot of the simulation Масс ба Пүрш
Масс ба Пүрш
new-ribbon Screenshot of the simulation Масс ба Пүрш: Үндсэн
Масс ба Пүрш: Үндсэн
Screenshot of the simulation Материйн Төлөв
Материйн Төлөв
Screenshot of the simulation Материйн Төлөв: Үндсэн
Материйн Төлөв: Үндсэн
Screenshot of the simulation Микро долгион
Микро долгион
Screenshot of the simulation Миний Нарын Систем
Миний Нарын Систем
Screenshot of the simulation Молекул ба Гэрэл 
Молекул ба Гэрэл 
new-ribbon Screenshot of the simulation Муруйг тодорхойлох
Муруйг тодорхойлох
Screenshot of the simulation Мөргөлдөөний Лаб
Мөргөлдөөний Лаб
Screenshot of the simulation Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон
Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон
Screenshot of the simulation Налуу
Налуу
Screenshot of the simulation Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл
Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл
new-ribbon Screenshot of the simulation Нэвчилт
Нэвчилт
Screenshot of the simulation Нягт
Нягт
Screenshot of the simulation Омын хууль
Омын хууль
Screenshot of the simulation Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон
Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон
Screenshot of the simulation Резерфордын Сарнил
Резерфордын Сарнил
Screenshot of the simulation Ресонанс
Ресонанс
Screenshot of the simulation Сав ба Энерги
Сав ба Энерги
Screenshot of the simulation Саранд Газардагч
Саранд Газардагч
Screenshot of the simulation Соронзон ба Луужин
Соронзон ба Луужин
Screenshot of the simulation Соронзон ба Цахилгаан соронзон
Соронзон ба Цахилгаан соронзон
Screenshot of the simulation Гравитац Ба Орбит
Гравитац Ба Орбит
Screenshot of the simulation Тэнцвэрийн хууль
Тэнцвэрийн хууль
Screenshot of the simulation Төөрөх Тоглоом
Төөрөх Тоглоом
Screenshot of the simulation Урвал ба Тооцоо
Урвал ба Тооцоо
Screenshot of the simulation Устөрөгчийн Атомын Загвар
Устөрөгчийн Атомын Загвар
Screenshot of the simulation Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори
Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори
Screenshot of the simulation Фарадейн хууль
Фарадейн хууль
Screenshot of the simulation Фотоцахилгаан Үзэгдэл
Фотоцахилгаан Үзэгдэл
Screenshot of the simulation Фурьей: Долгион хийх
Фурьей: Долгион хийх
Screenshot of the simulation Хагас дамжуулагч
Хагас дамжуулагч
new-ribbon Screenshot of the simulation Хар биеийн Спектр
Хар биеийн Спектр
new-ribbon Screenshot of the simulation Хийн Шинж
Хийн Шинж
new-ribbon Screenshot of the simulation Хийтэй Танилц
Хийтэй Танилц
Screenshot of the simulation Хоёр нүх ба
Хоёр нүх ба
Screenshot of the simulation Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл
Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл
Screenshot of the simulation Хэвийн Горим
Хэвийн Горим
Screenshot of the simulation Хэлхээний Дохио
Хэлхээний Дохио
Screenshot of the simulation Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори
Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори
Screenshot of the simulation Хялбаршуулсан MRI
Хялбаршуулсан MRI
Screenshot of the simulation Хүлэмжийн Хийн Нөлөө
Хүлэмжийн Хийн Нөлөө
Screenshot of the simulation Хүч ба хөдөлгөөн
Хүч ба хөдөлгөөн
Screenshot of the simulation Хүчний Момент
Хүчний Момент
Screenshot of the simulation Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом
Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом
Screenshot of the simulation Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн
Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн
Screenshot of the simulation Цохны Хувьсгал
Цохны Хувьсгал
Screenshot of the simulation Цэнэгийн Цацраг
Цэнэгийн Цацраг
Screenshot of the simulation Цахилгаан цэнэг болон орны шугам
Цахилгаан цэнэг болон орны шугам
Screenshot of the simulation Цөмийн Хуваагдал
Цөмийн Хуваагдал
Screenshot of the simulation Чавхдасны Долгион
Чавхдасны Долгион
Screenshot of the simulation Шаар ба цахилгаан статик
Шаар ба цахилгаан статик
Screenshot of the simulation Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Screenshot of the simulation Шингэний Даралт ба Урсгал
Шингэний Даралт ба Урсгал
Screenshot of the simulation Штерна-Герлахийн Туршилт
Штерна-Герлахийн Туршилт
new-ribbon Screenshot of the simulation Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд
Screenshot of the simulation Эргэх Урвал
Эргэх Урвал
Screenshot of the simulation Явж буй Хүн
Явж буй Хүн
Screenshot of the simulation батарейн хүчдэл
батарейн хүчдэл
Screenshot of the simulation Үүсгүүр
Үүсгүүр
Screenshot of the simulation Үрэлт
Үрэлт
Screenshot of the simulation Өнгөний үзэгдэл
Өнгөний үзэгдэл