Number Line: Operations

Энэ загварчлал нь энэ хэл рүү орчуулагдаагүй байна. Та доорх англи хувилбарт хандаж болно.

Number Line: Operations Дэлгэцийн зураг авах Татаж авах Шигтгэсэн
 • Operations
 • Тоон Шулуун
 • Бүхэл тоо

Гарчиг

 • Operations
 • Тоон Шулуун
 • Бүхэл тоо

Тайлбар

Explore operations with integers using an authentic context of net worth, then generalize with a number line. Experiment with adding and subtracting both positives and negatives, and make predictions about whether the total will be positive or negative.

Жишээ сургалтын Зорилго

 • Represent addition and subtraction of integers on a horizontal number line
 • Reason about addition and subtraction of integers in terms of number-locations
 • Use logical necessity to reason that addition has the opposite effect as subtraction or that adding (or subtracting) a negative integer has the opposite effect as adding (or subtracting) a positive integer.
 • Recognize and generate equivalence classes of integer sums and differences
 • Show that a number and its additive inverse (opposite) have a sum of 0
 • Using a net worth context, describe situations that have a positive sum or difference, negative sum or difference, and zero sum or difference
 • View adding a negative as equivalent to subtracting a positive, and explain why this relationship makes sense in contexts such as net worth.
 • View subtracting a negative as equivalent to adding a positive, and explain why this relationship makes sense in contexts such as net worth.
 • Apply a number line model for addition and subtraction to new contexts.

Standards Alignment

Common Core - Math

7.NS.A.1
Apply and extend previous understandings of addition and subtraction to add and subtract rational numbers; represent addition and subtraction on a horizontal or vertical number line diagram.
7.NS.A.1a
Describe situations in which opposite quantities combine to make 0. For example, a hydrogen atom has 0 charge because its two constituents are oppositely charged.
7.NS.A.1b
Understand p + q as the number located a distance |q| from p, in the positive or negative direction depending on whether q is positive or negative. Show that a number and its opposite have a sum of 0 (are additive inverses). Interpret sums of rational numbers by describing real-world contexts.
7.NS.A.1c
Understand subtraction of rational numbers as adding the additive inverse, p - q = p + (-q). Show that the distance between two rational numbers on the number line is the absolute value of their difference, and apply this principle in real-world contexts.
7.NS.A.1d
Apply properties of operations as strategies to add and subtract rational numbers.
Хувилбар 1.0.1

Багшийн зөвлөгөө

PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах Загварчлалын хяналт, загварыг хялбаршуулах болон суралцагчийн мэдлэг бүтээх ойлголт зэргийг үзэх ( PDF ).

Багш илгээсэн үйл ажиллагаа

Integer Addition and Subtraction Assessment Gillian Walker БДБ
СБ
Лаб
Remote
ГД
Математик

HTML5 загварчлалууд:


Шинэ HTML5 загварчлалууд нь iPads ба Chromebooks, мөн PC, Mac, Linux зэрэг системүүд дээр ажилладаг.

iPad:
iOS 9+ Safari
HTML5 PhET загварчлалуудыг iPad2 болон түүнээс хойшх нь дэмждэг. Харин iPad дээр нийцтэй загварчлалуудыг эндээс үзнэ үү.

Android:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. Хэрвээ HTML5 загварчлалуудыг Андройд дээр ажиллуулах гэж байгаа бол Google Chrome ба Android 4.1+ хамгийн сүүлийн үеийн хувилбаруудыг ашиглахыг бид зөвлөж байна.

Chromebook:
Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар
HTML5 ба Flash PhET загварчлалуудыг бүгдийг Chromebook дээр дэмждэг. Chromebook дээр нийцтэй загварчлалуудыг энд дарж үзээрэй.

Windows Systems:
Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар, Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар зэрэг байж болно.

Macintosh Systems:
OS X 10.10 болон түүнээс дээш, Safari 9+, Firefox болон түүнээс дээш, Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар.

Linux Systems:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. асуудлаа шийдэхдээ phethelp@colorado.edu хаягаар холбогдоорой.Java ба Flash загварчлалууд:


The Java ба Flash загварчлалууд нь ихэнх PC, Mac, Linux системүүд дээр ажиллах болно. Үндсэн тохиргоогоор загварчлалуудыг ажиллуулахад тавигдах системийн доод шаардлагууд:

Windows Systems:
Windows 10, 8.1, 7
RAM: 256 MB
Хөтчүүд: Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Macintosh Systems:
Mac OS X 10.9.5+
Суурилуулалтад зориулсан админий давуу эрхүүд.
Mac OS X дээрх Oracle Java ажиллах боломжтой 64-битийн хөтөчууд (Safari, Firefox, or Chrome for example).
Java-ын сүүлийн хувилбар

Linux Systems:
Oracle Linux 5.5+1
Oracle Linux 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Oracle Linux 7.x (64-bit)2
Red Hat Enterprise Linux 5.5+1, 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x
Suse Linux Enterprise Server 10 SP2+, 11.x
Хөтчүүд: Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Зохиомжийн Баг Гуравдагч талын номын сан Баярлалаа
 • Amanda McGarry (lead design)
 • John Blanco (lead developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins