Материйн Төлөв

Материйн Төлөв Дэлгэцийн зураг авах Татаж авах Шигтгэсэн
 • Атомын холбоос
 • Потенциал Харилцан үйлчлэл
 • Матерын Төлөв
Java Logo Эхний загварчлал ба Орчуулгууд

Гарчиг

 • Атомын холбоос
 • Потенциал Харилцан үйлчлэл
 • Матерын Төлөв
 • Диполь

Тайлбар

Watch different types of molecules form a solid, liquid, or gas. Add or remove heat and watch the phase change. Change the temperature or volume of a container and see a pressure-temperature diagram respond in real time. Relate the interaction potential to the forces between molecules.

Жишээ сургалтын Зорилго

 • Describe a molecular model for solids, liquids, and gases.
 • Extend this model to phase changes.
 • Describe how heating or cooling changes the behavior of the molecules.
 • Describe how changing the volume can affect temperature, pressure, and state.
 • Relate a pressure-temperature diagram to the behavior of molecules.
 • Interpret graphs of interatomic potential.
 • Describe how forces on atoms relate to the interaction potential.
 • Describe the physical meaning of the parameters in the Lennard-Jones potential, and how this relates to the molecule behavior.
Хувилбар 1.2.1

Багшийн зөвлөгөө

PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах Загварчлалын хяналт, загварыг хялбаршуулах болон суралцагчийн мэдлэг бүтээх ойлголт зэргийг үзэх ( PDF ).

Дүрс бичлэгийн танилцуулга

Видео танилцуулгыг үзэхийн тулд нэвтэрч орно уу

Багш илгээсэн үйл ажиллагаа

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
ОСА Физик
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Лаб
Турш
ГД
Физик
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
ГД
Лаб
Хими
Физик
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Лаб Физик
Хими
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Турш
Лаб
ГД
Хими
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Ted Clark, Julia Chamberlain Т-Дотор Турш Хими
Concept Questions for Chemistry using PhET Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein СБ
БДБ
Т-Дотор
ОСА Хими
States of Matter Lecture Demonstration Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Robert Parson, Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Турш Хими
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Ted Clark, Julia Chamberlain Т-Дотор Турш Хими
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Лаб
ГД
Хими
Kinetic Molecular theory review Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Турш Физик
Хими
States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Лаб Физик
Хими
Introducción a los estados de la materia Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein (traduccion Diana y Mayra L) СБ
БДБ
ГД
Удирдамж
Лаб
ОСА
Физик
Хими
States of Matter PhET Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Mahoney Mahoney СБ Лаб Физик
Хими
Phases of Matter Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Dr. Wendy Adams СБ
Т-Дотор
БДБ
Лаб Физик
States of Matter for Middle School Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Jefferson County Middle School Workshop СБ Лаб Газар зүй
Физик
Хими
States of Matter Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Emily Firchau БДБ Лаб Хими
Alignment of PhET sims with NGSS PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein updated by Diana López БДБ
СБ
Бусад Газар зүй
Физик
Хими
Биологи
How do PhET simulations fit in my middle school program? PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Sarah Borenstein СБ Бусад Физик
Хими
Биологи
Газар зүй
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Julia Chamberlain БДБ
Т-Дотор
Бусад Хими
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López СБ
БДБ
Бусад Хими
Биологи
Математик
Физик
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López Т-Дотор
БДБ
Бусад Хими
Математик
Физик
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López Т-Тэр
Төгс
Бага
СБ
Т-Дотор
БДБ
ГД
Хэлэлцэх
Астроном
Физик
Хими
Математик
States of Matter Matrix Kristin Michalski БДБ
СБ
Лаб
ГД
Хими
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer БДБ
СБ
Бусад Биологи
Физик
Хими
States of Matter Simulation Jessica Brown СБ Лаб Хими
States of Matter PhET John Swiniuch БДБ Удирдамж Хими
States Lab Jim Hewitt СБ Удирдамж Физик
States of matter simulations Joko Susilo БДБ
СБ
ОСА
Хэлэлцэх
Лаб
ГД
Турш
Удирдамж
Хими
Физик
Student Guide for PhET - States of Matter in html5 Brian Libby Т-Дотор
БДБ
СБ
Лаб
Удирдамж
ГД
Хими
Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Бусад
БДБ
СБ
Т-Дотор
ГД
Бусад
Удирдамж
Лаб
Турш
Физик
Бусад
Газар зүй
Por que materiais diferentes se apresentam em estados físicos diferentes em uma mesma temperatura? Victor Augusto Bianchetti Rodrigues СБ Удирдамж Хими
GUÍA DE APRENDIZAJE ESTADOS DE LA MATERIA JORGE MARIO GARCÍA PRASCA БДБ Удирдамж Биологи
Estados de la materia suriel sanchez СБ Удирдамж Физик

Хэл Download or Run Tips
Азербажан All Azerbaijani Download Run now States of Matter
Албани All shqip Download Run now Gjendja e materies
Англи All English Download Run now States of Matter
Араб All العربية Download Run now حالات المادة
Баски All Euskara Download Run now States of Matter
Беларус All беларускі Download Run now Станы матэрыі
Босни All Bosanski Download Run now Agregatna stanja
Булгар All български Download Run now States of Matter
Вьетнам All Tiếng Việt Download Run now Trạng thái của vật chất
Герман All Deutsch Download Run now Aggregatszustände
Грек All Ελληνικά Download Run now Καταστάσεις της ύλης
Гуджарат All Gujarati Download Run now States of Matter
Гүрж All ქართული Download Run now States of Matter
Дани All Dansk Download Run now Stoftilstande
Еврей All עברית Download Run now מצבי צבירה
Ирланд All Gaeilge Download Run now States of Matter
Испани All español Download Run now Estados de la materia PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Испани (Испани) All español (España) Download Run now Estados de la materia
Испани (Мексик) All español (México) Download Run now Estados de la Materia PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Испани (Перу) All español (Perú) Download Run now Estados de la Materia
Итали All italiano Download Run now Stati della materia
Казах All Kazakh Download Run now States of Matter
Каталан All català Download Run now Estats de la matèria
Латви All Latviešu Download Run now Vielas agregātstāvokļi
Мажар All magyar Download Run now Halmazállapotok
Маори All Maori Download Run now Ngā Tūāhua Matū
Марати All मराठी Download Run now पदार्थांच्या प्रावस्था
Нидерланд All Nederlands Download Run now Aggregatietoestanden
Норвегийн Букмол All Norsk bokmål Download Run now Aggregattilstander
Норвегийн Нюнор All Norwegian Nynorsk Download Run now Aggregattilstandar
Ория All Oriya Download Run now ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା
Орос All русский Download Run now Агрегатное состояние вещества
Перс All فارسی Download Run now حالت های ماده
Польш All polski Download Run now Stany skupienia materii
Португали All português Download Run now States of Matter
Португали (Бразил) All português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Серби All Српски Download Run now Стања материје
Словак All Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky
Словен All Slovenščina Download Run now Agregatno stanje
Солонгос All 한국어 Download Run now 물질의 상태
Тай All ไทย Download Run now สถานะของสสาร
Тамил All Tamil Download Run now பொருள் நிலைகள்
Телугу All Telugu Download Run now పదార్థ స్థితులు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Турк All Türkçe Download Run now Maddenin Halleri
Украйн All українська Download Run now Стани матерії PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Урдү All Urdu Download Run now مادے کی حالتیں 
Фин All suomi Download Run now Aineen olomuodot
Франц All français Download Run now Etats de la matière
Хинди All हिंदी Download Run now पदार्थ की अवस्थाएँ
Хорват All hrvatski Download Run now Agregatna stanja
Хятад (Уламжлалт) All 中文 (台灣) Download Run now States of Matter_物質三態
Хятад (Энгийн) All 中文 (中国) Download Run now 物质状态
Чех All čeština Download Run now Stavy hmoty
Швед All svenska Download Run now Aggregationstillstånd
Эстон All Eesti Download Run now States of Matter
Япон All 日本語 Download Run now 物質の三態

HTML5 загварчлалууд:


Шинэ HTML5 загварчлалууд нь iPads ба Chromebooks, мөн PC, Mac, Linux зэрэг системүүд дээр ажилладаг.

iPad:
iOS 9+ Safari
HTML5 PhET загварчлалуудыг iPad2 болон түүнээс хойшх нь дэмждэг. Харин iPad дээр нийцтэй загварчлалуудыг эндээс үзнэ үү.

Android:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. Хэрвээ HTML5 загварчлалуудыг Андройд дээр ажиллуулах гэж байгаа бол Google Chrome ба Android 4.1+ хамгийн сүүлийн үеийн хувилбаруудыг ашиглахыг бид зөвлөж байна.

Chromebook:
Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар
HTML5 ба Flash PhET загварчлалуудыг бүгдийг Chromebook дээр дэмждэг. Chromebook дээр нийцтэй загварчлалуудыг энд дарж үзээрэй.

Windows Systems:
Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар, Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар зэрэг байж болно.

Macintosh Systems:
OS X 10.10 болон түүнээс дээш, Safari 9+, Firefox болон түүнээс дээш, Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар.

Linux Systems:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. асуудлаа шийдэхдээ phethelp@colorado.edu хаягаар холбогдоорой.Java ба Flash загварчлалууд:


The Java ба Flash загварчлалууд нь ихэнх PC, Mac, Linux системүүд дээр ажиллах болно. Үндсэн тохиргоогоор загварчлалуудыг ажиллуулахад тавигдах системийн доод шаардлагууд:

Windows Systems:
Windows 10, 8.1, 7
RAM: 256 MB
Хөтчүүд: Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Macintosh Systems:
Mac OS X 10.9.5+
Суурилуулалтад зориулсан админий давуу эрхүүд.
Mac OS X дээрх Oracle Java ажиллах боломжтой 64-битийн хөтөчууд (Safari, Firefox, or Chrome for example).
Java-ын сүүлийн хувилбар

Linux Systems:
Oracle Linux 5.5+1
Oracle Linux 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Oracle Linux 7.x (64-bit)2
Red Hat Enterprise Linux 5.5+1, 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x
Suse Linux Enterprise Server 10 SP2+, 11.x
Хөтчүүд: Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Зохиомжийн Баг Гуравдагч талын номын сан Баярлалаа
 • Yuen-ying Carpenter (lead designer, HTML5)
 • Amy Rouinfar (lead designer, HTML5)
 • Paul Beale (lead designer, Java)
 • Sarah McKagan (lead designer, Java)
 • Emily Moore (lead designer, Java)
 • Noah Podolefsky (lead designer, Java)
 • John Blanco (lead developer)
 • Aaron Davis (developer)
 • Aadish Gupta (developer)
 • Wendy Adams
 • Jack Barbera
 • Amy Hanson
 • Kelly Lancaster
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Actual Concepts