Forces at Equlibrium


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Forces at Equlibrium
Тайлбар study the equilibrium of the system by knowing two or three vectors(forces) affect on a system and let it at rest.
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги
Төрөл Лаб
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс Equilibrium, Vectors, addition of vectors
Загварчлал(ууд) Векторын Нийлбэр (HTML5), Векторыг Нэмэх


Зохиогч(д) Abdulraheem Khudada
Сургууль / Байгууллага University of Sharjah
Баталсан өдөр 9/27/20
Шинэчилсэн өдөр 9/27/20