How are greenhouse gases different from non-greenhouse gases?


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Гарчиг How are greenhouse gases different from non-greenhouse gases?
Тайлбар use this simulation to investigate the difference between greenhouse gases and non-greenhouse gases!
Судлагдахуун Газар зүй, Физик, Хими
Түвшин Ахлах анги, Бага анги, Дунд анги
Төрөл Remote Learning, Лаб, Удирдамжтай үйл ажиллагаа, Хэлэлцүүлгийн Асуулга
Үргэлжлэх хугацаа 30 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс Greenhouse gases
Загварчлал(ууд) Хүлэмжийн Хийн Нөлөө


Зохиогч(д) Colt Tooley
Харилцах Имэйл ctooley@gvboces.org
Сургууль / Байгууллага Genesee Valley Educational Partnership
Баталсан өдөр 8/3/20
Шинэчилсэн өдөр 8/3/20