Atomic Spectra and the Composition of Stars


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Atomic Spectra and the Composition of Stars
Тайлбар The goals of this lab are to learn the relationship between atomic energy levels and the light emitted by an atom and to understand how scientists can use spectra to determine the composition of stars
Судлагдахуун Астроном
Түвшин Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Лаб
Үргэлжлэх хугацаа 90 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс atomic spectra, energy levels, photons, stellar composition
Загварчлал(ууд) Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл


Зохиогч(д) Rhoda Berenson
Сургууль / Байгууллага New York University
Баталсан өдөр 7/18/14
Шинэчилсэн өдөр 7/18/14