Circuit Construction Kit: DC

Оваа симулација не е преведен на овој јазик. Се уште можете да пристапите во англиската верзија подолу.

Circuit Construction Kit: DC Слика од екранот Превземи Вградување
 • Серии на кола
 • Паралелно коло
 • Омов' закон
Java Logo Оригинални симулации и преводи

Теми

 • Серии на кола
 • Паралелно коло
 • Омов' закон
 • Киркохов' закон

Опис

Електронски комплет во вашиот компјутер! Изградете кола со отпорници, светилки, акумулатори и прекинувачи. Земете мерења со реални амперметри и волтметри. Погледни го колото како шематски дијаграм, или да се префрлиш на реален поглед.

Примери за целите на учење

 • Дискутирајте за основните електростатски односи.
 • Изградете кола од шематски цртежи.
 • Користете амперметар и волтметар да се извршат читања во колата.
 • Дајте размислување за да се објаснат мерењата и врските во колата.
 • Дискутирајте за основните електростатски односи во сериски и паралелни шеми.
 • Дадете размислување за да се објаснат мерењата во колата.
 • Одредете отпорност на заеднички објекти на "Извори вреќа".
Верзија 1.1.5

Совети за наставници

Преземи совети за наставници во PDF Преглед на контроли во симулациите, поедноставувања на моделот и увид во размислувањето на учениците ( PDF ).

Пример за видео

Ве молиме најавете се за да ги гледате видеата

Активности поднесени од наставниците

Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Лаб
ДомР
Remote
Физика
Resistance in a Wire Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Remote
Лаб
ДомР
Физика
Ohm's Law Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein K-5
ДД-Вовед
СШ
ВШ
Remote
Лаб
ДомР
Физика
Introduction to Circuits Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
ДомР
Лаб
Remote
Физика
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
MC Физика
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
Демо
ДомР
Лаб
Физика
Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Argenta Price, Alan Calac ВШ Guided
Лаб
Физика
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Лаб
ДомР
Физика
Using PhET in Electricity Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
Демо
Лаб
Физика
Potential Difference in Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock ДД-Вовед Лаб Физика
Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Kristi Goodwin СШ Лаб Физика
Circuit inquiry for Middle school A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop СШ Лаб Физика
Intro to Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elyse Zimmer ВШ Лаб Физика
How Can You Light A Bulb? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Julie Henderleiter СШ
K-5
Guided
Лаб
Физика
Exploring Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Rosemary Boardman СШ Guided Физика
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Amy Jordan ВШ Лаб Физика
Circuits 3 Day Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 Лаб Физика
Day 3: Conductors and Insulators A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 Лаб Физика
Day 1: Lighting a Bulb A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 Лаб Физика
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 Лаб Физика
De Resistencia y Ley de Ohm Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein (traducción Diana López) ВШ
СШ
ДомР
Remote
Лаб
Guided
Физика
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Овој прилог дизајниран од PhET. Diana López ВШ
СШ
Друго Математика
Биологија
Хемија
Физика
Introducción a Circuitos Eléctricos Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein (traducción Diana López) ДД-Вовед
ВШ
Guided
Лаб
Remote
ДомР
Discuss
Физика
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Овој прилог дизајниран од PhET. Diana López ВШ
ДД-Вовед
Друго Математика
Физика
Хемија
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Овој прилог дизајниран од PhET. Diana López СШ
K-5
ДомР
Демо
Discuss
Guided
Лаб
Физика
Математика
Хемија
Астрономија
Spajanje više trošila Anita Sečan Друго Guided Физика
Elektriciteit Roland Van Kerschaver Друго
K-5
Guided Физика
Series, parallel circuits Bilal Sengez ВШ Лаб
Remote
Физика
Understanding Circuits David Wirth ДД-Вовед
ВШ
Лаб
Discuss
ДомР
Remote
Физика
Series Circuit Simulation Bill Braun ВШ ДомР
Remote
Лаб
Физика
Parallel Circuit Electrical Relationships Bill Braun ВШ Remote
Лаб
ДомР
Физика
Kirchhoff's Law Omar Adwan ВШ
ДД-Вовед
Лаб
Remote
Физика
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN ВШ
ДД-Вовед
Remote
Guided
Лаб
Физика
Ohm's Law Omar Adwan ВШ
ДД-Вовед
Remote
Лаб
Физика
DC Measuring Devices Omar Adwan ДД-Вовед Лаб
Remote
Физика
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed ДД-Вовед
ВШ
Друго
ДД-Нап
Remote
Лаб
Guided
Демо
ДомР
Физика
Electricity in the Home David Wirth ВШ Discuss
Лаб
ДомР
Remote
Физика
Conductors and Insulators Heather Gaughan K-5 Remote
Guided
Друго
Electrical Circuits Intro Heather Gaughan K-5 Guided
Remote
Друго
Ohm's Law Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink ВШ Remote
Лаб
Guided
Физика
Electric Circuits Simulation: Building Models Larry Smith ДД-Вовед Remote
Лаб
Физика
Ohm's Law Lab - Virtual Eric Weiss ДД-Вовед
ВШ
Remote
Лаб
ДомР
Физика
Simple Series and Parallel Circuits Lab David Waters ВШ
ДД-Вовед
Лаб
ДомР
Remote
Физика
DC Circuit Lab Sean Boston ВШ
ДД-Вовед
Лаб Физика
Conductors and Insulators Yanel Leroux K-5 Лаб
ДомР
Guided
Физика
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken ВШ Лаб
ДомР
Демо
Guided
Физика
Virtual Circuit Lab Derek Martin ВШ
СШ
ДД-Вовед
Guided
Лаб
Физика
Virtual Lab - Circuit Basics Jeremy smith СШ
ВШ
Лаб
Guided
Физика
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan ВШ Лаб Физика
Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 Lukas Feitknecht ДД-Нап Guided Физика
Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti. Alessandra De Conti СШ Лаб
ДомР
Guided
Remote
Физика
ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES W. Q. NEVES - IFCE ВШ Guided
Лаб
Физика
Montagem Circuito DC - Lab Virtual José Lucas Nassif Maluf ВШ Лаб
Guided
Физика
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Друго
ВШ
СШ
Друго
Discuss
Guided
ДомР
Друго
Физика
Математика
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СШ
ВШ
Друго
ДД-Вовед
Guided
Discuss
Демо
ДомР
Лаб
Друго
Физика
Географија
Associação de Resistores (Misto) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СШ
ВШ
Друго
Guided
ДомР
Друго
Географија
Физика
Друго
Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Друго
ВШ
СШ
Друго
Guided
ДомР
Географија
Физика
Друго
Associação de Resistores (Série) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СШ
ВШ
Друго
ДомР
Guided
Друго
Друго
Физика
Географија
Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Друго
СШ
ВШ
ДомР
Guided
Друго
Географија
Друго
Физика
Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Друго
ВШ
СШ
ДомР
Guided
Друго
Географија
Математика
Физика
Друго
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Друго
СШ
ВШ
Лаб
Друго
ДомР
Guided
Физика
Математика
Географија
Друго
Leis de Kirchhoff Thiago Henrique de Vasconcelos СШ
ВШ
ДД-Вовед
Лаб Физика
Guia de trabajo - Kit de Construcción de Circuitos: CD Julio César Páez García - Maria Camila Llorente Castro K-5 Guided Физика
Ley de Ohm y circuitos básicos Eugenio Manuel Fernández ВШ Лаб
Remote
Физика

Јазик Download or Run Совети
Азербеџански Сите Azerbaijani Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Албански Сите shqip Download Run now Kompleti për ndërtimin e qarkut: DC
Арапски Сите العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر
Баскијски Сите Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ
Беларуски Сите беларускі Download Run now Канструктар ланцугоў пастаяннага току
Босански Сите Bosanski Download Run now Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Бугарски Сите български Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Велшки Сите Welsh Download Run now Pecyn Adeiladu Cylched: CU
Виетнамски Сите Tiếng Việt Download Run now Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Германски Сите Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Gleichstrom
Грчки Сите Ελληνικά Download Run now Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα
Гуџарати Сите Gujarati Download Run now વિદ્યુત પરિપથ નિર્માણ કીટ: DC
Дански Сите Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC
Естонски Сите Eesti Download Run now Vooluringi koostamine: Alalisvool
Италијански Сите italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua
Јапонски Сите 日本語 Download Run now 直流回路キット
Казахстански Сите Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі
Каталонски Сите català Download Run now Kit de construcció de circuit: corrent continu (CC)
Кинески - Поедноставен Сите 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流
Кинески - Традиционален Сите 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電
Корејски Сите 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC
Латвиски Сите Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC)
Литвански Сите Lietuvių Download Run now Elektrinės grandinės sudarymas 
Маорски Сите Maori Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Марати Сите मराठी Download Run now विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC 
Монголски Сите Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Норвешки Бокмол Сите Norsk bokmål Download Run now DC-Kretskonstruksjon
Персиски Сите فارسی Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Полски Сите polski Download Run now Obwody prądu stałego
Португалски Сите português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC
Португалски (Бразил) Сите português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC Преземи совети за наставници во PDF
Руски Сите русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока
Словачки Сите Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Словенечки Сите Slovenščina Download Run now Enosmerni električni krog
Српски Сите Српски Download Run now Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Тајландски Сите ไทย Download Run now ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง
Тамилски Сите Tamil Download Run now நேரோட்ட சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப்பெட்டி
Телугу Сите Telugu Download Run now విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామాగ్రి పేటిక:DC; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Турски Сите Türkçe Download Run now Devre Kurulum Aracı: DC
Украински Сите українська Download Run now Лабораторія електрики: Постійний струм Преземи совети за наставници во PDF
Унгарски Сите magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre
Фински Сите suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Француски Сите français Download Run now Kit de construction de circuit: CC
Хебрејски Сите עברית Download Run now בניית מעגל חשמלי: DC
Хинду Сите हिंदी Download Run now परिपथ निर्माण सामग्री : DC 
Холандски Сите Nederlands Download Run now Circuit constructiedoos: gelijkstroom
Хрватски Сите hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova
Чешки Сите čeština Download Run now Stavebnice obvodů: DC
Шведски Сите svenska Download Run now Konstruera kretsar (Likström)
Шпански Сите español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD Преземи совети за наставници во PDF
Шпански (Мексико) Сите español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD Преземи совети за наставници во PDF
Шпански (Перу) Сите español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Развоен Тим Библиотеки од трети лица Благодарност до
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js