Lab: Gas Laws Simulation


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Lab: Gas Laws Simulation
Опис NGSS lesson: Students use the simulation to learn about gas laws and complete a lab report based on CER: Claim, Evidence, Reasoning. AVID approach is utilized.
Предмет Географија, Физика, Хемија
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед, Средна школа
Тип Remote Learning, Домашна работа, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови gas laws
Симулации Gases Intro (HTML5)


Автори Abbe Kya
Школо / Организација Santiago High School
Поставено 1.7.22
Обновено 1.7.22