Conservation of Linear Momentum


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Conservation of Linear Momentum
Опис Student will identify the difference between elastic and inelastic collision.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Conservation of Linear Momentum, collision, conserved, elastic, inelastic, kinetic energy, linear momentum
Симулации Судари во механиката


Автори Alya Alghfeli
Школо / Организација University of sharjah
Поставено 21.11.20
Обновено 25.11.20