Fee Fall


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Fee Fall
Опис The student will perform an experiment to find the acceleration due to gravity (g) and then compare it to the real value.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Remote Learning, Лабораторија
Траење 120 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Free fall, gravity, motion along vertical direction
Симулации Projectile Motion (HTML5), Движење на проектил


Автори Nawal Nayfeh
Школо / Организација University of Sharjah
Поставено 18.5.20
Обновено 19.5.20