Series & Parallel Circuits PhET Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Series & Parallel Circuits PhET Lab
Опис This is an introduction to PhET and the properties of series and parallel circuits.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Guided Activity, Демонстрација, Домашна работа, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Kirchhoff, current, discovery, parallel, potential, potential difference, series, voltage
Симулации Circuit Construction Kit: DC (HTML5), Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5)


Автори Michael Aitken
Школо / Организација A.N. Myer Secondary School
Поставено 14.12.18
Обновено 2.1.19