Investigation Into Static Equilibrium


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Investigation Into Static Equilibrium
Опис A guided inquiry into rotational equilibrium and foundations for discussion of torque
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Guided Activity, Домашна работа, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Rotational Equilibrium, Static Equilibrium, Torque
Симулации Рамнотежа (HTML5)


Автори Beau Dodson
Школо / Организација NISD
Поставено 12.1.16
Обновено 19.1.16