Lab: Electric Field & Electric Potential


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Lab: Electric Field & Electric Potential
Опис Students represent electric fields, students represent equipotential surfaces, students come up with mathematical models for electric potential, students come up with a definition for electric potential.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 120 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови AP Physics, AP Physics 2, Electric Field, Electric Potential
Симулации Електрични полиња на точкести електрицитети


Автори Largo
Школо / Организација Madison High School
Поставено 13.12.15
Обновено 13.12.15