High School Chemistry 1 level Balancing Equations


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов High School Chemistry 1 level Balancing Equations
Опис A chemistry 1 high school level worksheet/virtual lab. Includes critical thinking questions, student designing activities, and an easy to grade summative assessment.
Предмет Хемија
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови balancing, graph, products, reactants
Симулации Изедначување на хемиски равенки (HTML5)


Автори laura peck
Школо / Организација metro nashville public schools
Поставено 18.11.15
Обновено 18.11.15