The Moving Man: Velocity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов The Moving Man: Velocity
Опис Students will use The Moving Man to understand time and velocity and to track movement using charts.
Предмет Физика
Ниво K-5
Тип Демонстрација
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Charts, Velocity
Симулации Шетач (променливо праволиниско движење)


Автори Cindi Clarke
Школо / Организација Hunter College
Поставено 15.3.13
Обновено 15.3.13