Finding the speed of a wave on a string


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Finding the speed of a wave on a string
Опис
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови frequency, period, wave speed, wavelength
Симулации Бранови на жица


Автори J. Howard
Школо / Организација SFHS
Поставено 15.2.12
Обновено 15.2.12