Electrical Potentials Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Electrical Potentials Lab
Опис Inquiry/Application lab exploring electrical potentials, equipotential surfaces and their relationship to electric fields.
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Electrical Potentials, Electrical Fields, Voltage
Симулации Електрични полиња на точкести електрицитети


Автори Kevin Sandusky
Школо / Организација Bluffton High School
Поставено 1.9.11
Обновено 1.9.11