Intro to Parallel & Series Circuits


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Intro to Parallel & Series Circuits
Опис
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Circuits Parallel series amperage resistance
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Lucien Blain
Школо / Организација Msgr McClancy High School
Поставено 18.4.11
Обновено 18.4.11