Newton's Laws and the Lunar Lander


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Newton's Laws and the Lunar Lander
Опис In this activity, students will investigate the nature of Newton's laws. Additionally, students will collect data from the simulation and make predictions about the moon, and the lander.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови acceleration, force, newton's laws, projectile motion, weight
Симулации Месечева сонда


Автори sam wheeler
Школо / Организација enloe high school
Поставено 14.11.09
Обновено 14.11.09