The Ramp--Conservation of Energy


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов The Ramp--Conservation of Energy
Опис A good introduction or assessment about conservation of energy. Also explores idea of friction as related to heat and transfer of energy.
Предмет Физика
Ниво Средна школа
Тип Лабораторија
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови energy kinetic potential heat conservation
Симулации Тело на косина


Автори Chris Cochran
Школо / Организација Montgomery County Public Schools
Поставено 20.9.07
Обновено 20.9.07